Achitare și livrare cursuri online

Termeni și condiții

 
Acord de prestarii servicii de instruire online.
Termeni de utilizare a serviciilor (achitare, termeni, condiții).

DEFINIȚII

1.1. Servicii – Programe de instruire oferite de Antreprenor.

1.3. Program de formare – un set de date practice și teoretice, care consta din modile separate care utilizează materiale furnizate de Antreprenor, precum și exerciții practice cu Profesorii prin intermendiul unui program specializat de instruire online. Descrierea și durata programelor sunt prezentate pe pagina de pe site a fiecarui curs.

1.4. Grafic – programul lecțiilor in grup pentru fiacare curs in parte, convenite cu Clienții.

1.5. Client – orice persoană fizică sau persoană juridică care are intenția de a primi Serviciile și care a achitat pentru Serviciile Antreprenorului.

2.2. Informații despre condiții, data începerii furnizării serviciilor, programul cursurilor, durata, graficul cursurilor sunt afișate pe pagina principala si pe paginile cursurilor alese de Client. De asemenea, aceste informații vor fi trimise la e-mailul de contact furnizat prin completarea câmpurilor corespunzătoare în formularul de pe site-ul cursuri-it.md.

2.3. Contractul de prestare servicii de instruire este considerat încheiat din momentul plății serviciilor. Persoanele juridice ce dețin semantura electronica pot semna contractul cu aplicarea semnaturii electronice. Varianta electronica a contractului etse publicat pe site și poate fi trimis Clientului pe email.

2.4. Prin acceptarea termenilor contractului în momentul plății, Clientul este de acord, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru prelucrarea de către contractant a informațiilor furnizate de acesta și (sau) datele sale personale (adresa de e-mail, numărul de telefon de contact, conectarea Skype), efectuate cu instrumente de automatizare și fără a utiliza instrumente de automatizare, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, rafinarea (actualizarea, schimbarea), extragerea, utilizarea, transferul, furnizarea, depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor pentru a îndeplini obligațiile contractantului legate de furnizarea serviciilor, alte obligații prevăzute de prezentul acord. Termenul de utilizare a datelor furnizate de Client este nelimitat. De asemenea, Clientul își acordă consimțământul pentru prelucrarea și utilizarea de către Contractant a informațiilor furnizate de acesta și (sau) a datelor sale personale în vederea efectuării sunetelor pe numărului de telefon de contact și (sau) e-mail de contact pentru newsletter, indicate de Client (despre servicii) nelimitat până când Antreprenorul primește o notificare scrisă și (sau) electronică de refuz de a primi newslettere. De asemenea, Clientul își dă consimțământul pentru transfer, pentru a efectua acțiunile prevăzute de prezentul alineat, de către Contractant cu privire la informațiile sale către terți, dacă există un contract încheiat în mod corespunzător între Contractant și persoana terță.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONTRACTANTULUI

3.1. Antreprenorul are dreptul:

3.1.1. De a oferi servicii atât personal, cât și cu ajutorul unor persoane terțe (Profesori). Antreprenorul este responsabil pentru acțiunile terților, precum și pentru cele proprii.

3.1.2. Să utilizeze informațiile de contact ale Clientului (telefon, adresă de e-mail, conectare Skype) pentru a-l contacta cu privire la probleme legate de acord. Prin prezenta, Clientul își dă acordul complet pentru utilizarea informațiilor sale de contact în scopurile prevăzute de prezentul acord.

3.1.3. Să recomande Clientului cel mai cele mai optime modalități de a-și atinge scopul de a dobândi abilități practice în domeniul ales.

3.2. Antreprenorul este obligat:

3.2.1. De a oferi servicii de calitate la timp, în conformitate cu Programul de instruire selectat de Client.

3.2.2. De a furniza Clientului materiale în un mod convenit, după achitarea serviciilor.

3.2.3. De a informa contractantul dacă profesorul nu a putut conduce lecția (de exemplu, din motive tehnice sau în cazul unei îmbolnaviri a profesorului). În acest caz, lecția este amânată în orice moment convenabil pentru Client.

3.2.4. De a furniza servicii de instruire în conformitate cu programul stabilit cu Clientul.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

4.1. Clientul este obligat:

4.1.1. Să achite la timp și pe deplin Contractantului costurile serviciilor furnizate în termenii și cantitatea stabilite în p. 6 din prezentul acord.

4.1.2. Să înceapă cursul la data și ora stabilită din graficul de formare a cursului respectiv.

4.1.3. Să respecte cerințele și regulile stabilite în timpul petrecerii cursului, precum și să participe la ore la timp, în conformitate cu graficul cursului.

4.1.4. Să avertizeze Antreprenorul preventiv (cel puțin cu o oră) despre imposibilitatea participării la ore conform graficului, utilizând toate datele de contact posibile, specificate în prezentul Acord. În acest caz, Antreprenorului  va răspunde cu o confirmare că a primit aceste informații.

4.1.5. Să urmeze toate recomandările Antreprenorului, în caz contrar Antreprenorul nu poate fi făcut responsabil pentru rezultatul final al serviciilor furnizate.

4.2. Clientul are dreptul:

4.2.1. Să solicite contractantului să respecte condițiile prezentului acord.

4.2.3. Să beneficieze de o consultație gratuită pentru a alege domeniul și cursul potrivit.

4.2.4. Să I se restituie banii după prima lecție, la solicitare.

ACHITARE ȘI PLAȚI

5.1. Plata serviciilor în baza acordului se efectuează în avans sau în orice alt mod stabilit în corespondență cu clientul prin e-mail office@cursuri-it.md.

5.2. Achitarea pentru Servicii se face in lei MDL.

5.3. Costul Serviciilor, precum și condițiile promoțiilor și ofertelor speciale sunt comunicate Clientului individual.

5.4. Metode de achitare sunt expuse pe site și pot fi discutate individual. Costul Serviciilor este indicat ținând cont de toate impozitele și cheltuielile necesare ale Antreprenorului ca parte a furnizării Serviciilor.

5.5. În cazul încălcării regulilor, a căror respectare este necesară pentru furnizarea Serviciilor, precum și încălcarea de către Client a condițiilor contractului, p 4.1. Contractantul nu este responsabil pentru calitatea furnizării Serviciului și este, de asemenea, scutit de răspundere în legătură cu imposibilitatea furnizării serviciului din vina Clientului. În acest caz, Contractantul are dreptul de a refuza îndeplinirea Acordului, fondurile plătite de Client nu sunt returnate și sunt considerate cuantumul amenzii pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate.

5.6. Costul serviciilor poate varia în funcție de condițiile pieței. Antreprenorul nu poate modifica costul Serviciilor pentru un anumit Client dacă a acceptat deja condițiile contractantului și a plătit serviciile în modul prevăzut de acord.

DURATA ACORDULUI

6.1. Termenul prezentului acord se limitează la trecerea volumului programului descris în corespondența personală cu clientul prin e-mail (office@cursuri-it.md)

6.2. Clientul se consider înscris la curs din data achitarii pentru servicii de către client, conform prezentului accord.

6.3. Serviciile sunt considerate a fi furnizate de către contractant în mod corespunzător la finalizarea programului de instruire sau la expirarea prezentului acord. 

RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

7.1. În cazul neexecutării sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor care le revin în temeiul acordului, părțile sunt responsabile în conformitate cu legislația Republicii Moldova, ținând cont de condițiile prezentului acord.

7.2. Antreprenorul nu este responsabil pentru discrepanța serviciului furnizat cu așteptările Clientului și / sau pentru evaluarea subiectivă a acestuia, o astfel de discrepanță cu așteptările și / sau evaluarea subiectivă negativă nu este motivată pentru a considera serviciile furnizate ca fiind de calitate slabă sau nu în sfera de acord.

7.3. Antreprenorul este scutit de răspundere pentru neîndeplinirea integrală sau parțială a obligațiilor prevăzute de prezentul acord dacă acest eșec a fost rezultatul unor circumstanțe de forță majoră care au apărut după încheierea acordului, ca urmare a unor evenimente extraordinare pe care părțile nu le-

DISPOZITII FINALE

 8.1. Toate mesajele adresate contractantului sunt considerate transmise și semnificative din punct de vedere juridic dacă au fost trimise la următoarea adresă de e-mail: office@cursuri-it.md. Adresa clientului este adresa de e-mail specificată în timpul plății.

8.2. Conținutul mesajului (Informații despre furnizarea Serviciului), care este trimis pe e-mailul Clientului și conține condițiile pentru furnizarea Serviciului, este considerat parte integrantă a prezentului Acord.

8.6. În toate celelalte aspecte, care nu sunt prevăzute de prezentul acord, părțile vor fi ghidate de legislația actuală a Republicii Moldova.

8.7. Clientul confirmă că toate condițiile prezentului Acord sunt clare pentru el și le acceptă necondiționat și integral.

8.8. Acest acord este redactat în 4 pagini, include anexa nr. 1, trimisă la adresa de e-mail a Clientului și care face parte integrantă din prezentul acord. Acest acord este semnat de ambale părți în duplicat, câte o copie pentru fiecare dintre părți.

Informații de contact Verificare Rechizite Bancare

Bd. Ștefan cel Mare 65, of. 618
Chișinău, Republica Moldova
Яндекс.Метрика